Friday, July 27, 2012

Wat zijn de eerste signalen?


Wat zijn de eerste signalen bij dementie?

U bent vaak de eerste die iets vreemds merkt bij uw partner. Vaak is dit niets ernstigs, maar iets dagelijks dat opvalt omdat het afwijkt van wat u gewend bent. Wat u kunt opmerken is bijvoorbeeld:
  • dagelijkse simpele handelingen, die uw partner altijd met gemak deed, lukken ineens niet meer. Bijvoorbeeld het zetten van koffie, het gras maaien, kruiswoordpuzzels maken, de televisie aanzetten, maar ook het bijhouden van de administratie.
  • hij stelt steeds dezelfde vragen;
  • hij herhaalt steeds hetzelfde verhaal woordelijk;
  • in een omgeving die voor hem bekend is, raakt hij nu ineens de weg kwijt, zoals de dagelijkse weg naar de supermarkt, naar uw kinderen, zijn werk, of in huis.
  • hij verzorgt zichzelf niet meer, trekt geen schone kleren aan of doucht niet meer;
  • hij laat beslissingen nemen aan anderen over, zoals wat er gekocht moet worden, wat jullie gaan doen en met wie;
  • hij heeft geen zin meer in verjaardagen, bezoek of andere sociale activiteiten die u had.
Elke keer dat er iets gebeurt dat anders is dan u gewend bent, kan dat een signaal zijn van dementie, maar dat hoeft natuurlijk niet. Veel mensen die met een dementerende leven, voelen zich onzeker en vragen zich af of zij zelf niet gek zijn. Voordat u in de gaten heeft dat dit signalen kunnen zijn van dementie, kunt u ruzie krijgen met uw partner, omdat hij of zij zo raar doet. Op het moment dat u zich afvraagt of het dementie is, kan het lastig zijn om het met uw partner daarover te hebben. Lees de tips die we daarvoor geven in het boek 'Mijn partner wordt dement.'

No comments:

Post a Comment