Friday, August 31, 2012

Tips voor het gesprek met uw omgeving


Tips voor het gesprek met uw omgeving
 • Hoe moeilijk het ook kan zijn, maak er geen geheim van dat uw partner dementerend is. U zult uw omgeving hard nodig hebben, zowel voor emotionele steun als praktische dagelijkse ondersteuning.
 • Vertel in elk geval naaste familie en vrienden wat er aan de hand is, maar vergeet niet buren en mensen in de buurt, op plekken waar u dagelijks komt, in te lichten. Ook op uw of uw partners werk is het handig om het te vertellen.
 • Neem dit boek, of een algemene folder over dementie (bijvoorbeeld via Alzheimer Nederland) mee als u het gaat bespreken.
 • Veel mensen hebben een schrikbeelden van dementie, het is goed om te vertellen waar uw partner op dit moment concreet last van heeft.
 • Vertel degene met wie u spreekt ook wat ze voor u kunnen doen. Opletten, extra op bezoek komen, mee naar de arts, of wat ook maar prettig voor u kan zijn.
 • Nodig mensen uit om samen met u naar voorlichtingsbijeenkomsten of bijvoorbeeld een Alzheimer café te gaan. Zo krijgt uw omgeving meer gevoel voor wat er aan de hand is en zijn u en uw partner niet alleen.   

Friday, August 24, 2012

Oefening: kijken naar gedrag


Oefening: kijken naar gedrag

Ook als zegt u partner het niet zelf, toch kunt u vaak opmerken wanneer u partner onrustig wordt. Let bijvoorbeeld op:
 • friemelen met de vingers
 • spullen om zich heen steeds verzetten
 • schuifelbewegingen met de voeten
 • het maken van herhaalde geluiden
 • het herhalen van dezelfde zinnen
 • het zichzelf vasthouden
 • het maken van wiegende bewegingen

Sunday, August 19, 2012

Achter een witte baard


Achter een witte baard
Hij doet echt helemaal niks weet je dat? De godganse dag zit hij maar te zitten en ik moet ‘m maar bedienen. Volgende week gaan we naar Spanje, onze dochter en de kleinkinderen opzoeken. Maar de dokter zegt dat hij niet wordt meegenomen in het vliegtuig als hij niet stopt met drinken. Dat is ook het enige dat hij al die jaren gedaan heeft. Kijk, moet je hem nou zien zitten!”
Eet hij eigenlijk nog wel?”
Dat is ook zoiets ja. Ik maak elke dag z’n prakkie, maar eten ho maar. Alles doe ik voor hem en dan te bedenken dat hij nog met mijn zus is geweest. Hij mag blij zijn dat ik überhaupt nog bij hem ben, maar van harte is het nooit geweest.”
Trekt u het eigenlijk nog wel? Al dat zorgen voor uw man, terwijl u zelf toch ook erg slecht ter been bent?”
Nee, het is eigenlijk niet vol te houden. Maar wat moet je? Ik kan die stakker toch niet aan z’n lot overlaten? En veel hulp krijgen we niet. Af en toe wordt er wel boodschappen voor ons gedaan, maar veel is het niet en steevast komt zij met een fles jenever voor hem aanzetten.”
Ik loop met mevrouw aan mijn arm naar de douche. We laten meneer zitten waar hij altijd zit, in zijn stoel met een dekentje over zijn benen. Sinds maanden heeft hij zijn witte baard laten staan en verschilt sindsdien niet veel met de man die op het bankje van het plein slaapt.
Moet meneer niet eens geholpen worden met douchen?”
O daar is geen beginnen aan, ze hebben het hem vaker aangeboden maar hij is zo eigenwijs als de pest. Hij wilt alleen geholpen worden als er minstens twee zorgverleners zijn, voor het geval hij valt. Laatst lag hij alweer voor de derde keer in twee weken op de grond. Ik til hem niet op hoor, ook al zou ik er toe in staat zijn.”
Maar denkt u niet dat wij iets voor hem kunnen betekenen? Ook voor u eigen bestwil. Dat we bijvoorbeeld wat eten voor hem komen maken, hem even opfrissen, drinken geven zonder alcohol, helpen met zijn medicijnen en af en toe nieuwe batterijtjes in z’n gehoorapparaat doen.”
In de slaapkamer, waar ik mevrouw wil aankleden, krijgt zij het plots benauwd. Voor mij voldoende aanleiding om met spoed de huisarts te bellen. Deze belde even later een ambulance en twee dagen later overleed zij in het ziekenhuis. Hun dochter kwam uit Spanje, te laat.
Voortaan komen wij voor meneer langs. Mijn eerste woorden aan hem:
Meneer, wat erg dat uw vrouw is overleden.”
Wat zeg je?”
Ik doe nieuwe batterijtjes in zijn gehoorapparaat en herhaal wat ik zei.
Tranen glijden langs zijn wangen en verdwijnen zijn baard in. Met gebroken stem, die ik al die keren dat ik hier kwam maar zelden heb gehoord, vertelt hij dat zij zijn alles was.
Dit verhaal is geschreven door Sander Ritman, alias de Verpleegpoeet, die zijn werk als verpleegkundige combineert met zijn schrijftalent en zo inkijk biedt in de dagelijkse zorg. 

Friday, August 17, 2012

Oefening omgaan met boosheid


Oefening omgaan met boosheid

Als uw partner in uw ogen onterecht boos wordt, geef hem gelijk. Vraag u in deze situaties af wat goed is voor uw partner en voor u. Uw eerste reactie kan verongelijkt, boos of geïrriteerd zijn. Dat zorgt vooral voor meer afstand tussen u beiden. U kunt uw partner gelijk geven, en vragen of er iets is dat u voor hem kunt doen. U kunt hem vragen hoe hij zich voelt. Vraag niet hoe het komt dat hij boos is, of wat er is gebeurd. Dat weet uw partner waarschijnlijk al niet meer, en roept onrust op.

Als u het lastig vindt om rustig te blijven, probeer dan de volgende oefening. Stel u voor dat u steeds dingen overkomen die u niet begrijpt, en als u uw partner ernaar vraagt ontkent hij dat hij er iets mee te maken heeft. Sterker nog, hij suggereert dat u het zelf vergeten bent. Terwijl u zeker weet dat het niet aan u ligt. Hoe voelt u zich nu? En hoe zou u graag willen dat uw partner reageert?

Friday, August 10, 2012

Veilige omgeving: Tips


Veilige omgeving: Tips

Het kan zijn dat uw partner een gevoel van onveiligheid heeft, dat gedeeltelijk terecht is. Als hij verdwaalt op straat, of dingen aan laat branden, is het belangrijk om dat te voorkomen. Hieronder vindt u tips om uw omgeving aan te passen zodat het veiliger wordt. Blijf steeds opletten of uw partner door de veranderingen niet onrustiger wordt. Soms kan en verandering in de bekende huiskamer voor paniek zorgen, dan kunt u de verandering beter laten. Voor alle tips geldt dat u zelf het beste weet of het nodig is en of het uw partner op dit moment zal helpen.

Woon- en slaapkamer
 • Zet dingen die uw partner iedere dag gebruikt binnen handbereik. Dan hoeft hij niet te zoeken en is niet van u afhankelijk.
 • Bewaar geneesmiddelen, schoonmaakmiddelen en alcohol in afgesloten ruimten.Plaats rookmelders op elke verdieping van uw huis
 • Zorg dat de meubels niet in de looproute staan, dit voorkomt dat uw partner zich stoot of valt
 Badkamer en Toilet
 • Controleer voor het baden of de temperatuur van het water niet te hoog is.
 • Gebruik kranen met kleurcodes, rood voor heet en blauw voor koud.
 • Plaats een bordje op de badkamerdeur dat aangeeft dat deze deur de badkamerdeur is.
 • Indien nodig kunt u antislip strips in het bad zetten, handsteunen laten installeren en een douchestoel aanschaffen. Bij het aanvragen van hulpmiddelen in huis, krijgt u vaak een vergoeding van uw gemeente via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
 Keuken
 • Berg keukenspullen die voor uw partner gevaarlijk zijn op waar hij niet snel zoekt.
 • Voor het koken van water kunt u een elektrische waterkoker gebruiken die automatisch uitgaat als het water heeft gekookt.
 • Informeer bij het energiebedrijf naar mogelijkheden om het gasfornuis te beveiligen, of schaf een gasfornuis met beveiliging aan.
Verder
 • Voor het luisteren van muziek, of het televisie kijken kan het handig zijn om een zeer eenvoudige afstandbediening aan te schaffen. Deze hebben alleen knoppen om het apparaat in en uit te schakelen, het volume te regelen en van kanaal te veranderen.
 • Als uw partner niet meer weet wat waar is in het huis, kan het helpen om naambordjes op te hangen, bijvoorbeeld bij kledingkasten, badkamer en toilet.
 • Het is handig als uw partner altijd identificatie bij zich heeft, met daarbij ook uw telefoonnummer en adres.
 • Als u weg bent kunt u de buren vragen of ze een oogje in het zeil willen houden, geef hen uw telefoonnummer voor als er iets is en geef ze een reservesleutel
 • Zorg ervoor dat u een stel reservesleutels van het huis heeft en dat de deuren niet van binnen met grendels kunnen worden afgesloten.
 • Verstop autosleutels en koppel indien nodig de accu los uw partner niet meer mag rijden, maar dat wel graag wil.

Sunday, August 5, 2012

NBD|Biblion recensie "Mijn partner wordt dement."


NBD|Biblion recensie

Door: Drs. Alice Rusch (NBD|Biblion recensie)
Na een meer of minder lang leven samen kan het gebeuren dat je merkt dat er iets mis is met je partner. Hij/zij vergeet zoveel. De 'Vragenlijst diagnose dementie' die als bijlage in dit boek zit, kan antwoord geven op de vraag of er sprake kan zijn van dementie en eventueel in welk stadium. Als dat zo is, dan kan dit boek van grote waarde zijn voor het vervolg. Want wat kun je doen om zo lang mogelijk op een voor beide partners acceptabele manier samen te blijven en hoe bepaal je het moment dat je afscheid moet nemen van je partner omdat deze moet worden opgenomen in een verpleeghuis? Waar krijg je allemaal mee te maken en waar kun je hulp vragen? Dit alles en nog veel meer komt aan de orde in dit overzichtelijke boek dat je de weg wijst. De auteur is afgestudeerd als medisch antropoloog op een thesis over zorg voor ouderen in Nederland. Zij vind dat zolang er bewust leven is bij een dementerende, deze het beste gebaat is bij een verzorging in een omgeving die lijkt op de omgeving waar deze mens vandaan komt.

Friday, August 3, 2012

Wanneer gaat u naar de dokter?


Wanneer gaat u naar de (huis)arts?

Als je één van de signalen hieronder opmerkt hoeft dat nog geen zekerheid te zijn dat uw partner dementie heeft. Een bezoek aan de huisarts kan helpen bij het uitzoeken wat er aan de hand is. Als uw partner pertinent niet naar de huisarts wil, kunt u de huisarts ook vragen een huisbezoek te maken. Als uw partner boos en achterdochtig is, kan het helpen om te zeggen dat de arts voor u komt, of voor een lichamelijke klacht van uw partner. Vaak komen de andere problemen dan vanzelf ter sprake.

Om uit te zoeken of u zich terecht zorgen maakt of niet, is er ook een vragenlijst die u of uw partner kunnen doen. U vergelijkt de situatie nu met hoe het 10 jaar geleden was, en naar aanleiding van die uitslag kunt u wel of niet een arts raadplegen. Als de gemiddelde uitkomst van de test 3.6 of hoger is, is er in elk geval achteruitgang op het gebied van geheugen. Als u een afspraak maakt met de arts, kunt u de uitslag van de test meenemen. De vragenlijst "vroege voor vroege symptomen van dementie" kunt u via de website van Toolkit dementie vinden en downloaden.

Thursday, August 2, 2012

Boekbespreking "Mijn partner wordt dement"


Boekbespreking door Gert de Looze in het Reformatorisch Dagblad.

Dementie is een vreselijk ingrijpende ziekte, stelde Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland, onlangs. De waarheid van die woorden blijkt uit verhalen van betrokkenen én uit boeken die met regelmaat over deze aandoening verschijnen. Als mensen geconfronteerd worden met de hersenziekte komt er veel op hen af. Angst, boosheid en verwarring nemen bezit van dementerenden en mantelzorgers. Vragen dringen zich op. 
Een boek als ”Mijn partner wordt dement” kan dan veel betekenen. De ondertitel ”Praktische gids voor de verzorgende familie” dekt de lading. Sabya van Elswijk deelde hoofdstukken zoals ”Hoe komen we de dag door” en ”Anders communiceren” op in bondige paragrafen. De bijhorende tussenkopjes vergemakkeljken het terugzoeken. Kenmerken, tips en oefeningen zijn puntsgewijs weergegeven. De auteur benadrukt dat dementie vooral thuis wordt ontdekt. Ze vraagt aandacht voor het psychisch welbevinden, omdat onzekerheid en machteloosheid iemands gedrag kunnen veranderen. Omstanders moeten beseffen dat ze die onzekerheid met hun opmerkingen kunnen vergroten. Het is verstandig om een activiteit te zoeken waarbij een dementerende zich nuttig kan voelen. Van Elswijk hamert erop in gesprek te bljven en de ander altijd als volwassene te bejegenen. Ze adviseert elke hulp aan te nemen. „Hulp vragen is geen aanstellerij.”