Thursday, August 2, 2012

Boekbespreking "Mijn partner wordt dement"


Boekbespreking door Gert de Looze in het Reformatorisch Dagblad.

Dementie is een vreselijk ingrijpende ziekte, stelde Gea Broekema, directeur van Alzheimer Nederland, onlangs. De waarheid van die woorden blijkt uit verhalen van betrokkenen én uit boeken die met regelmaat over deze aandoening verschijnen. Als mensen geconfronteerd worden met de hersenziekte komt er veel op hen af. Angst, boosheid en verwarring nemen bezit van dementerenden en mantelzorgers. Vragen dringen zich op. 
Een boek als ”Mijn partner wordt dement” kan dan veel betekenen. De ondertitel ”Praktische gids voor de verzorgende familie” dekt de lading. Sabya van Elswijk deelde hoofdstukken zoals ”Hoe komen we de dag door” en ”Anders communiceren” op in bondige paragrafen. De bijhorende tussenkopjes vergemakkeljken het terugzoeken. Kenmerken, tips en oefeningen zijn puntsgewijs weergegeven. De auteur benadrukt dat dementie vooral thuis wordt ontdekt. Ze vraagt aandacht voor het psychisch welbevinden, omdat onzekerheid en machteloosheid iemands gedrag kunnen veranderen. Omstanders moeten beseffen dat ze die onzekerheid met hun opmerkingen kunnen vergroten. Het is verstandig om een activiteit te zoeken waarbij een dementerende zich nuttig kan voelen. Van Elswijk hamert erop in gesprek te bljven en de ander altijd als volwassene te bejegenen. Ze adviseert elke hulp aan te nemen. „Hulp vragen is geen aanstellerij.”

No comments:

Post a Comment